Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

Vi på Boxhill värnar om sekretess, integritet och objektivitet i våra rekryteringsuppdrag. Den enskilde konsultens etiska medvetenhet, ansvarskänsla och kompetens, är av största betydelse för en professionell hantering av de personer som är aktuella i våra uppdrag och våra uppdragsgivare. Vi delger ingen som helst information om en kandidat vare sig till en uppdragsgivare eller partners som är involverade i anställningsprocessen, innan vi fått personens medgivande.

Alla personer som kommer i kontakt med oss skall känna sig värdigt, vänligt och professionellt bemötta.

Vi avstår från att söka upp och kontakta personer som är anställda hos våra uppdragsgivare. Vi kontaktar aldrig personer vi själva rekryterat för att presentera alternativa karriärmöjligheter så länge de är anställda hos vår uppdragsgivare.