Ledarutveckling och coaching

För att företag ska kunna prestera efter sin högsta potential visar forskningen tydligt att det är viktigt att medarbetarna känner ett högt engagemang. De allra flesta medarbetare som känner högt engagemang vill också göra sitt allra bästa på jobbet och levererar då efter sin högsta potential.

Effektiva arbetsrelationer är mycket viktiga för att uppnå så högt engagemang som möjligt hos medarbetarna. Att företagets värderingar matchar den enskilde individens egna värderingar är också av stor vikt. Det har visat sig att gott ledarskap och goda arbetsrelationer höjer engagemanget hos personalen, precis som ett otillräckligt ledarskap ofta gör att anställda lägger sin energi på felaktiga saker och i värsta fall väljer att byta jobb.

Boxhill erbjuder stöd inom grupp- & ledarutveckling, kulturtransformation & värderingar, onboarding samt successionsplanering. Vi bistår även med valideringsstudier.

Boxhill är mån om att alltid förstå företagets verklighet såsom mål & vision, styrkor och problem för att stödja företag i att leverera efter bästa förmåga.