Executive Search

Vi hittar de mest lämpade och framgångsrikaste Ledarna till er verksamhet!

För oss handlar Executive Search om att hitta och attrahera de mest lämpade cheferna och ledarna för en specifik roll. Oftast handlar det om personer som är nöjda med sin nuvarande arbetssituation och inte aktivt söker jobb.

En god förståelse för organisationers behov och ett nära samarbete är en förutsättning för att  rekryteringen ska bli framgångsrik. Vi analyserar nuläge och behov och omsätter detta till en uppdragsbeskrivning som ligger till grund för att hitta rätt kandidater, attrahera till tjänsten och för att kunna göra korrekta intervjuer och bedömningar.

Strategiskt uppbyggda nätverk

I våra Executive search uppdrag är en gedigen och omfattande kartläggning av marknaden stommen för att hitta rätt personer. Förutom Boxhill Executives strategiskt uppbyggda nätverk, kartlägger vi relevanta branscher och företag och identifierar personer som vi kontaktar på ett diskret och professionellt sätt. I de fall vi annonserar tjänsten sätter vi upp en mediaplan som ofta löper över flera kanaler. Genom hela uppdraget arbetar vi enligt en välbeprövad och kvalitetssäkrad process och använder endast tester och valideringsmetoder som står på god vetenskaplig grund och som vi är certifierade i.