Executive Assessment

Det finns forskning som visar hur olika bedömningssätt kan förutse prestationer i arbetslivet. Denna forskning använder vi för att välja de mest lämpliga verktygen som står på vetenskaplig grund. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att utifrån förståelse för tjänsten bedöma om personen har det som krävs för att kunna prestera och trivas i en specifik position.

Kan vi vara 100% säkra på att det blir rätt? Rekrytering är inte exakt vetenskap. Personlighet och attityd går inte att mäta med en linjal eller termometer. Men genom en förutbestämd process och korrekt utvalda instrument kan vi få en hög tillförlitlighet i bedömningen. Vi uppnår en precision som är många gånger säkrare än vår intuition. Utöver detta gör vi kontroller för att minimera risken för  ”negativa beteenden”.