Executive Check

Att rekrytera en nyckelperson är en investering, ofta har personen tillgång till affärskritisk information och kanske ansvar för budget och personal.

För att minimera risker och ge en trygg rekrytering kan vi komplettera rekryteringen med en omfattande genomlysning av personens bakgrund. Genom att ha kunskap om kandidatens bakgrund kan ett välgrundat beslut tas.

Vid en bakgrundskontroll verifieras information om utbildning och anställningar som kandidaten lämnat i rekryteringsprocessen. En kartläggning görs kring personens bolagsengagemang, medie- och internetexponering, ekonomi och rättsliga ärenden.