Interimslösningar

IT | Digital | Engineering

Våra erfarna Interimskonsulter sätter sig snabbt in i uppdraget och börjar leverera!

Erfarna Interimskonsulter inom IT | Digital | Engineering

Boxhill har ett stort nätverk med oberoende erfarna underkonsulter som snabbt kan sätta sig in i uppdraget och börja leverera.

Våra Interimskonsulter är en lämplig lösning exempelvis under tiden ni rekryterar till en permanent position, när en förändring eller uppdrag behöver genomföras inför en permanent tillsättning, under tiden en person är tillfälligt ledig eller om rekrytering behöver skjutas på framtiden. Våra konsulter kan anlitas på såväl korta som längre uppdrag beroende på era behov.

Vanliga roller vi levererar interimskonsulter till är CIO, CTO, IT-chefer, Utvecklingschefer, Agila coacher, Projektledare, RTE, Arkitekter eller andra erfarna specialister inom IT eller teknik.

Interim Management är en lämplig lösning vid:

  • Under tiden rekrytering till permanent position genomförs.
  • Då Förändringar behöver genomföras innan permanent rekrytering.
  • För Specifika uppdrag och projekt
  • Vid längre frånvaro
  • Vid Oklara rekryteringsbehov eller när rekrytering behöver skjutas på framtiden.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar och hjälper dig att hitta en lösning som passar dina behov!

Vi har det rätta nätverket!

För er som kund, och för oss på Boxhill, är det viktigaste av allt att finna rätt person för uppdraget. Inom Interim Management analyserar vi nuläge och behov. Vi omsätter detta till en uppdragsbeskrivning som ligger till grund för att hitta rätt person, attrahera till uppdraget och för att kunna göra korrekta bedömningar. Vi har det rätta nätverket!